Vesti Saveza Baptističkih crkava u Srbiji

Potreba za službom pastora u BC “Logos” u Nišu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Draga braćo i sestre, pišemo vam iskreno pismo u želji da se molite za našu BC “Logos” u Nišu koja ima potrebu za pastorom.

Zajednica je počela sa radom još 2005 godine. Za ovo vreme smo u par godina imali 2 pastora, ali najveći deo godina smo nekoliko od nas iz starešinstva vodili zajednicu. Kako su nam se braća misionari iz Amerike vratili svojim kućama, pojedina deca odrasla i odselila, broj članova se smanjio ali ne i naša želja i potreba da nastavimo sa zajedništvom i organizovanjem redovnih službi.

Grad je velik kao i potrebe za duhovnom službom. Pošto smo većina članova misionari koji radimo punovremeno u Dečijoj misiji, potreba za pastorom koji bi vodio i organizovao službe i rad u crkvi je velika.

Da li bi ste se molili na prvom mestu sa nama za pronalaženje budućeg pastora, porodicu kojoj bi Bog stavio na srce da se preseli i dodje na službu u Niš?

Da li bi ste preneli ovu potrebu u vašoj zajednici. Ako poznajete nekoga ko se moli za odlazak na misijsko polje, recite im da naša zajednica treba pastora i traži pomoć.

Zainteresovani se mogu javiti na e-mail crkve: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. radi više informacija o samoj potrebi kao i načinu realizacije sledećeg koraka.

Zahvalne starešine crkve “Logos” u Nišu:

Darko Adamek, Vilijam Valentini, Zoran Radojević

Januar 2023 godine.

O Savezu Baptističkih crkava u Srbiji

Savez Baptističkih crkava okuplja vernike radi saradnje i uzajamne pomoći, sa ciljem dosezanja što više ljudi za Hrista.

Radujte se svagda u Gospodu

© 2021 Savez Baptističkih crkava u Srbiji . Sva prava zadržana.