O Savezu Baptističkih crkava u Srbiji.

Ko su  Baptisti?

Baptisti su ljudi koji su na temelju svedočanstva Svetog Pisma i pod vođstvom Duha Svetog uzverovali u Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja. Oni su onda na temelju ispovedanja svoje vere bili kršteni uranjanjem u vodu - kao javno svedočanstvo svoje lične vere u Boga. Oni žive u zajedništvu međusobno nezavisnih Baptističkih crkava koje su udružene u Savez Baptističkih crkava u Srbiji i to sve sa ciljem saradnje i uzajamne pomoći. Savez Baptističkih crkava u Srbiji je član Evropske Baptističke federacije (EBF) i Svetske Baptističke alijanse (BWA).

BEREJA - SLUŽBA ZA POMOĆ CRKVAMA

Bereja je usmerena prema postojećim zajednicama u SBC u Srbiji i bavi se rastom lokalne crkve. Crkvama je potrebna pomoć u dosezanju ljudi za Hrista.

DOMAĆA MISIJA

Cilj Domaće misije je osnivanje novih Baptističkih crkava u Srbiji. Osnivanje novih Baptističkih crkava je odgovornost ali i naša privilegija.

BAPTISTIČKA TEOLOŠKA ŠKOLA (BTŠ)

Cilj škole je da pripremi pastire, odnosno propovednike i hrišćanske radnike za delo službe u Baptističkim i drugim evanđeoskim zajednicama u Srbiji, ali i šire.
Saznaj više

Pišite nam

Zainteresovani smo da se upoznamo i da započnemo saradnju.

Radni Tim

Savezom Baptističkih crkava u Srbiji upravlja glavni odbor koji se sastoji od šest članova. Savez Baptističkih crkava u Srbiji ima predsednika, sekretara i kordinatora.
DARKO PIJANIĆ

DARKO PIJANIĆ

Predsednik

MIROSLAV VLAJNIĆ

MIROSLAV VLAJNIĆ

Sekretar

ONDREJ FRANKA

ONDREJ FRANKA

Kordinator

Bila mi je privilegija da pevam duhovne pesme u horu Saveza.

Josipa Kopčok

Josipa Kopčok

Dobro je znati da bilo koja lokalna crkva može da zatraži i dobije pomoć Saveza.

Miodrag Vidicki

Miodrag Vidicki

Učestvovati na konferenciji Saveza za mene predstavlja istinsku radost.

Nenad Pijanić

Nenad Pijanić

ČESTE NEDOUMICE O BAPTISTIMA

 • Da li baptisti krste malu decu?

  Ne. Reč "baptisti" potiče od grčke imenice βαπτιστής (baptistes), odnosno glagola βαπτίζω (baptizo), koji u prevodu znači "krštavati, potopiti, zaroniti". Baptisti se na temelju ispovedanja svoje vere (kao zrele osobe) krste uranjanjem u vodu - kao javno svedočanstvo svoje lične vere u Boga.

 • Šta baptisti rade?

  Uče se od svog Učitelja da čine dobro. Naveštaju radosnu vest o spasenju u Gospodu Isusu Hristu i Njegovom delu krsta. Trude se razumeti čoveka, ljubiti ga i graditi Božje carstvo na zemlji.

 • Da li baptisti imaju ikone?

  Ne. Baptisti nemaju ikone.

 • Koje su nacionalnosti Baptisti?

  U Baptističkim crkvama možete pronaći vernike različitih nacionalnosti: Srbe, Rumune, Slovake, Hrvate, Mađare...Vernici su ujedinjeni u veri u Isusa Hrista i međusobno se nazivaju braćom i sestrama bez obzira koje su nacionalnosti.

Najnovije vesti

U ovom delu možete čitati o aktuelnim dešavanjima u okviru Saveza Baptističkih crkava u Srbiji.
 • 1

Prijavite se za vesti

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o dešavanjima, samo upišite e-mail adresu.

O Savezu Baptističkih crkava u Srbiji

Savez Baptističkih crkava okuplja vernike radi saradnje i uzajamne pomoći, sa ciljem dosezanja što više ljudi za Hrista.

Radujte se svagda u Gospodu

© 2021 Savez Baptističkih crkava u Srbiji . Sva prava zadržana.